Bartender – Pha Chế Rượu Chuyên Nghiệp

Chi tiết khóa học

PHẦN 1: LÝ THUYẾT

Bài 1: Tổ chức nhân sự nhà hàng – Bar
Bài 2: Chức năng nhiệm vụ của nhân viên pha chế Bài 3: Tiêu chuẩn phục vụ
Bài 4: Tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân
Bài 5: Thức uống không cồn
Bài 6: Nhóm rượu vang, Champagne
Bài 7: Nhóm rượu mạnh
Bài 8: Nhóm rượu mùi
Bài 9: Nhóm bia
Bài 10: Nhận dạng, phân loại dụng cụ quầy Bar

PHẦN 2: THỰC HÀNH

Bài 11: Thực hành pha chế nhóm Muddle
Bài 12: Thực hành pha chế nhóm Shake
Bài 13: Thực hành pha chế nhóm Stir
Bài 14: Thực hành pha chế nhóm Build
Bài 15: Thực hành pha chế nhóm Blend

PHẦN 3: ÔN THI VÀ KIỂM TRA
NỘI DUNG LỚP HỌC PHA CHẾ BARISTA