Bartender – Pha Chế Rượu Chuyên Nghiệp

Bartender – Pha Chế Rượu Chuyên Nghiệp

 

KHAI GIẢNG: 14/03/2020

 

Bartender – Pha Chế Rượu Chuyên Nghiệp

 

KHAI GIẢNG: 14/03/2020

 

Đăng ký tư vấn

 

NHẬN ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

 

Nội dung khóa học – Trà Sữa Tổng Hợp – Kinh Doanh Trà Sữa

PHẦN 1: LÝ THUYẾT
Bài 1: Tổ chức nhân sự nhà hàng – Bar
Bài 2: Chức năng nhiệm vụ của nhân viên pha chế
Bài 3: Tiêu chuẩn phục vụ
Bài 4: Tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân
Bài 5: Thức uống không cồn
Bài 6: Nhóm rượu vang, Champagne
Bài 7: Nhóm rượu mạnh
Bài 8: Nhóm rượu mùi
Bài 9: Nhóm bia
Bài 10: Nhận dạng, phân loại dụng cụ quầy Bar

PHẦN 2: THỰC HÀNH
Bài 11: Thực hành pha chế nhóm Muddle
Bài 12: Thực hành pha chế nhóm Shake
Bài 13: Thực hành pha chế nhóm Stir
Bài 14: Thực hành pha chế nhóm Build
Bài 15: Thực hành pha chế nhóm Blend

PHẦN 3: ÔN THI VÀ KIỂM TRA

PHẦN 1: LÝ THUYẾT
Bài 1: Tổ chức nhân sự nhà hàng – Bar
Bài 2: Chức năng nhiệm vụ của nhân viên pha chế
Bài 3: Tiêu chuẩn phục vụ
Bài 4: Tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân
Bài 5: Thức uống không cồn
Bài 6: Nhóm rượu vang, Champagne
Bài 7: Nhóm rượu mạnh
Bài 8: Nhóm rượu mùi
Bài 9: Nhóm bia
Bài 10: Nhận dạng, phân loại dụng cụ quầy Bar

PHẦN 2: THỰC HÀNH
Bài 11: Thực hành pha chế nhóm Muddle
Bài 12: Thực hành pha chế nhóm Shake
Bài 13: Thực hành pha chế nhóm Stir
Bài 14: Thực hành pha chế nhóm Build
Bài 15: Thực hành pha chế nhóm Blend

PHẦN 3: ÔN THI VÀ KIỂM TRA

HÌNH ẢNH LỚP HỌC – CƠ SỞ VẬT CHẤT

Chứng nhận – Cam kết

Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ, có giá trị toàn quốc. Được tư vấn giới thiệu việc làm sau khóa học

02

Năm phát triển

550

Học Viên Tốt Nghiệp

99%

Hài lòng về môi trường

100%

Đảm bảo về chất lượng