School of Hospitality Professionals

Vun đắp đam mê, vững nghề, lập nghiệp

1800 5555 52

contact@shp.edu.vn

151 Trương Định

Phường 9, Quận 3, TP. HCM

07:30 - 19:00

Thứ 2 đến Chủ Nhật

1800 5555 52

contact@shp.edu.vn

151 Trương Định

Phường 9, Quận 3, TP. HCM

07:30 - 19:00

Thứ 2 - Thứ 6

Liên hệ

Địa chỉ

151 Trương Định, Phường 9,
Quận 3, TP. HCM

Thời gian làm việc

Thứ 2-6: 07:00-19:00
Thứ 7: 09:00-15:00
Chủ nhật: 09:00-15:00

Hotline

1800 5555 52

EMAIL

contact@shp.edu.vn

Đăng ký học