Chứng chỉ Bếp Âu chuyên nghiệp

Đối tượng khóa học

– Những người yêu thích và mong muốn bắt đầu phát triển sự nghiệp theo nghề bếp chuyên nghiệp

– Đã tốt nghiệp THCS (từ 16 tuổi trở lên)

Lợi ích khóa học

– Nắm vững kiến thức nền tảng của nghề bếp và các kỹ thuật xử lý, chế biến cơ bản; nấu các món ăn đơn giản theo các phương pháp được học

– Tự tin ứng tuyển các vị trí Phụ bếp tại các doanh nghiệp Khách sạn – Nhà hàng lớn, uy tín

Trọng tâm chương trình đào tạo

– Kiến thức nền tảng về ngành dịch vụ, ẩm thực và nghề bếp

– Các nhóm thực phẩm, nguyên vật liệu và giá trị dinh dưỡng

– Giới thiệu về các nhóm món ăn

– Nhận biết và sử dụng các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ quầy bếp

– Kỹ thuật sơ chế thực phẩm cơ bản

– Kỹ thuật chế biến thức ăn

– Thực hành những món Âu tiêu biểu cho các kỹ thuật chế biến cơ bản

– An toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động

– Thuật ngữ Tiếng Anh cơ bản dành cho bếp 1

Thời gian đào tạo

03 tháng

Thời lượng học

4 buổi/tuần

4 giờ/buổi

Không gian thực hành

Phòng thực hành bếp

Nhà hàng SHP Gourmet

Gọi để được tư vấn: 1800 5555 52

Đối tượng khóa học

– Những người đang làm việc với nghề bếp có mong muốn hệ thống hoặc bổ sung những kiến thức cần thiết để phát triển lên vị trí cao hơn

– Đã hoàn tất chứng chỉ Bếp Âu chuyên nghiệp – Level 1 của SHP

Lợi ích khóa học

– Hoàn thiện các kỹ thuật về xử lý thực phẩm và kỹ năng nấu món ăn nâng cao; đáp ứng được yêu cầu làm việc bài bản, có hiệu quả tại các bếp chuyên nghiệp

– Tự tin ứng tuyển các vị trí Hỗ trợ bếp chính tại các doanh nghiệp Khách sạn – Nhà hàng lớn, uy tín

Trọng tâm chương trình đào tạo

– Kiến thức thực phẩm nâng cao và kỹ thuật xử lý thực phẩm chuyên nghiệp

– Thực hành những món Âu tiêu biểu cho các kỹ thuật chế biến nâng cao

– Nấu ăn dành cho sự kiện đặc biệt

– Dịch vụ khách hàng, từ bếp đến bàn ăn

– Thuật ngữ Tiếng Anh cơ bản dành cho bếp 2

Thời gian đào tạo

03 tháng

Thời lượng học

4 buổi/tuần

4 giờ/buổi

Không gian thực hành

Phòng thực hành bếp

Nhà hàng SHP Gourmet

Gọi để được tư vấn: 1800 5555 52

Đối tượng khóa học

– Những người đang làm việc trong ngành bếp có mong muốn củng cố hoặc bổ sung những kiến thức cần thiết để phát triển lên vị trí cao hơn

– Đã hoàn tất chứng chỉ Bếp Âu chuyên nghiệp – Level 2 của SHP

Lợi ích khóa học

– Am hiểu sâu sắc kiến thức chuyên môn và kỹ thuật xử lý thực phẩm chuyên nghiệp; Có kỹ năng quản trị và lãnh đạo; có khả năng sáng tạo món ăn theo cách riêng và theo chủ đề

– Tự tin ứng tuyển các vị trí Đầu bếp phụ trách một bộ phận trong bếp tại các doanh nghiệp Khách sạn – Nhà hàng Việt Nam và quốc tế

Trọng tâm chương trình đào tạo

– Chuẩn bị và chế biến món ăn theo từng nhóm

– Thực hành những món Âu tiêu biểu cho các kỹ thuật chế biến chuyên sâu

– Kỹ thuật xử lý thực phẩm hiện đại

– Ẩm thực vì sức khỏe

– Doanh thu, chi phí và hiệu quả kinh doanh

– Nguyên tắc xây dựng menu

– Các xu hướng ẩm thực mới

– Nghệ thuật trình bày món ăn

– Thuật ngữ Tiếng Anh cơ bản dành cho bếp 3

Thời gian đào tạo

03 tháng

Thời lượng học

4 buổi/tuần

4 giờ/buổi

Không gian thực hành

Phòng thực hành bếp

Nhà hàng SHP Gourmet

Gọi để được tư vấn: 1800 5555 52