Bánh Âu Chuyên Nghiệp

Bánh Âu Chuyên Nghiệp

KHAI GIẢNG: Các ngày trong tuần

Bánh Âu Chuyên Nghiệp

KHAI GIẢNG: Các ngày trong tuần

Đăng ký tư vấn

NHẬN ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

Nội dung khóa học – Bánh Âu Chuyên Nghiệp

PHẦN 1: LÝ THUYẾT

Bài 1: Tổng quan về bánh mì và bánh ngọt.
• Cơ cấu tổ chức bếp bánh
• Cách nhận biết nguyên vật liệu và phân biệt các loại bột mì.
• Qui trình làm bánh và qui trình nhào cán bột.
• Giới thiệu thiết bị và dụng cụ làm bánh.
• Cách sử dụng và vận hành máy móc , lò nướng và các thiết bị làm bánh.
• An toàn vệ sinh thực phẩm

PHẦN 2: THỰC HÀNH

Bài 2: Thực hành Panacotta – Cream brulee
Bài 3: Thực hành Chocolate tart – Yougurt tart
Bài 4: Thực hành Marble cheese – Newyork cheese Bài 5: Thực hành Cookies butter – Chocolate cookies Bài 6: Thực hành Gato chocolate – Sachertorte
Bài 7: Thực hành Banana cake – Green bean
Bài 8: Thực hành Opera cake – Green tea slide
Bài 9: Thực hành Dark chocolate – White chocolate
Bài 10: Thực hành Chocolate cream – Chocolate truffle Bài 11: Thực hành Tiramisu classic – Tiramisu future
Bài 12: Thực hành Flan – Almond tofu
Bài 13: Thực hành Mango mousse – Passion cheese
Bài 14: Thực hành Cookie macarons – Chocolate brownie Bài 15: Thực hành Choux and éclair – Marshmallow

PHẦN 3: ÔN THI VÀ KIỂM TRA
NỘI DUNG LỚP LÀM BÁNH ÂU (PASTRY)

PHẦN 1: LÝ THUYẾT

Bài 1: Tổng quan về bánh mì và bánh ngọt.
• Cơ cấu tổ chức bếp bánh
• Cách nhận biết nguyên vật liệu và phân biệt các loại bột mì.
• Qui trình làm bánh và qui trình nhào cán bột.
• Giới thiệu thiết bị và dụng cụ làm bánh.
• Cách sử dụng và vận hành máy móc , lò nướng và các thiết bị làm bánh.
• An toàn vệ sinh thực phẩm

PHẦN 2: THỰC HÀNH

Bài 2: Thực hành Panacotta – Cream brulee
Bài 3: Thực hành Chocolate tart – Yougurt tart
Bài 4: Thực hành Marble cheese – Newyork cheese Bài 5: Thực hành Cookies butter – Chocolate cookies Bài 6: Thực hành Gato chocolate – Sachertorte
Bài 7: Thực hành Banana cake – Green bean
Bài 8: Thực hành Opera cake – Green tea slide
Bài 9: Thực hành Dark chocolate – White chocolate
Bài 10: Thực hành Chocolate cream – Chocolate truffle Bài 11: Thực hành Tiramisu classic – Tiramisu future
Bài 12: Thực hành Flan – Almond tofu
Bài 13: Thực hành Mango mousse – Passion cheese
Bài 14: Thực hành Cookie macarons – Chocolate brownie Bài 15: Thực hành Choux and éclair – Marshmallow

PHẦN 3: ÔN THI VÀ KIỂM TRA
NỘI DUNG LỚP LÀM BÁNH ÂU (PASTRY)

HÌNH ẢNH LỚP HỌC – CƠ SỞ VẬT CHẤT

Chứng nhận – Cam kết

Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ, có giá trị toàn quốc. Được tư vấn giới thiệu việc làm sau khóa học

02

Năm phát triển

550

Học Viên Tốt Nghiệp

99%

Hài lòng về môi trường

100%

Đảm bảo về chất lượng