Bếp Việt Nam Chuyên Nghiệp

Chi tiết khóa học

PHẦN 1: LÝ THUYẾT
Bài 1: Tổng Quan ẩm thực Việt Nam – Món ăn truyền thống Việt Nam
• Cơ cấu tổ chức bếp Việt Nam
• Lựa chọn nguyên liệu
• Trang trí món ăn
• Vệ sinh và an toàn thực phẩm
PHẦN 2: THỰC HÀNH
Bài 2: Thực hành các món điểm tâm
Bài 3: Thực hành các món khai vị
Bài 4: Thực hành các món hấp
Bài 5: Thực hành các món chiên
Bài 6: Thực hành các món xào
Bài 7: Thực hành các món quay
Bài 8: thực hành các món ăn đồng quê
Bài 9: Thực hành set menu miền Bắc
Bài 10: Thực hành set menu miền Trung
Bài 11: Thực hành set menu miền Nam
Bài 12: Thực hành các món lẩu
Bài 13: Thực hành các món tráng miệng
Bài 14 – Bài 15: Ôn tập
PHẦN 3: ÔN THI VÀ KIỂM TRA

*** Các công thức lớp bếp Việt Nam được cập nhật thường xuyên theo xu thế hiện nay.