School of Hospitality Professionals

Vun đắp đam mê, vững nghề, lập nghiệp

1800 5555 52

contact@shp.edu.vn

151 Trương Định

Phường 9, Quận 3, TP. HCM

07:30 - 19:00

Thứ 2 đến Chủ Nhật

1800 5555 52

contact@shp.edu.vn

151 Trương Định

Phường 9, Quận 3, TP. HCM

07:30 - 19:00

Thứ 2 - Thứ 6

Lớp học chuyên đề

BARENDER

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP BARENDER THÁNG 08

BẾP NHẬT

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP BẾP NHẬT THÁNG 08

PHA CHẾ KHÔNG CỒN

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP PHA CHẾ KHÔNG CỒN

BẾP ÂU - Á

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP BẾP ÂU - Á

BẾP VIỆT NAM

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP BẾP VIỆT NAM

BẾP DIMSUM

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP BẾP DIMSUM

BÁNH MÌ ( BAKING )

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP BẾP BÁNH MÌ ( BAKING ) THÁNG 08

BẾP BÁNH ÂU ( PASTRY )

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP PASTRY THÁNG 08