Chứng chỉ Bartender chuyên nghiệp

Đối tượng khóa học

– Những người yêu thích, có đam mê và mong muốn bắt đầu phát triển sự nghiệp theo nghề pha chế thức uống – bartender chuyên nghiệp

– Những người đang làm việc với nghề pha chế cà phê có mong muốn học hỏi thêm về nghề bartender để mở rộng cơ hội nghề nghiệp, phát triển lên vị trí cao hơn

– Đã tốt nghiệp THCS & từ 18 tuổi trở lên

Lợi ích khóa học

– Nắm vững kiến thức nền tảng và định hướng nghề nghiệp của nghề Bartender; Có kiến thức cơ bản về các sản phẩm rượu mạnh; Phục vụ và pha chế một số loại cocktail cơ bản

– Trở thành Phụ pha chế hoặc pha chế cơ bản đáp ứng yêu cầu làm việc cơ bản, theo quy trình tại các quầy bar chuyên nghiệp

Trọng tâm chương trình đào tạo

– Kiến thức nền tảng về ngành dịch vụ, nghề pha chế và bartender

– Công cụ, dụng cụ quầy bar

– Kiến thức về các nhóm thức uống không cồn và các nguyên liệu pha chế cocktail

– Kiến thức về các nhóm thức uống có cồn

– Kỹ thuật pha chế cơ bản

– Pha chế các loại thức uống cơ bản

– Pha chế cocktail cơ bản

– Trách nhiệm cơ bản của người bartender

– Cơ bản về dịch vụ khách hàng

– Thuật ngữ Tiếng Anh cơ bản dành cho Bartender 1

Thời gian đào tạo

03 tháng

Thời lượng học

4 buổi/tuần

4 giờ/buổi

Không gian thực hành

Phòng thực hành pha chế

Nhà hàng SHP Gourmet

Gọi để được tư vấn: 1800 5555 52

Đối tượng khóa học

– Những người đang làm việc trong nghề pha chế rượu – bartender có mong muốn hệ thống và bổ sung những kiến thức cần thiết để phát triển lên vị trí cao hơn

– Đã hoàn tất chứng chỉ Bartender chuyên nghiệp – Level 1 của SHP

Lợi ích khóa học

– Hoàn thiện các kiến thức chuyên sâu về sản phẩm và dịch vụ quầy bar

– Phục vụ các loại thức uống một cách bài bản và pha chế các loại cocktail có yêu cầu cao hơn

– Tự tin ứng tuyển các vị trí Pha chế chính đáp ứng được yêu cầu làm việc bài bản, có hiệu quả tại các quầy bar chuyên nghiệp

Trọng tâm chương trình đào tạo

– Kiến thức nâng cao về các loại rượu mạnh nâng cao

– Các nhóm cocktail

– Quản lý và bảo quản công cụ dụng cụ quầy bar

– Kỹ thuật pha chế nâng cao

– Trách nhiệm của người bartender

– Phục vụ rượu có trách nhiệm

– Pha chế cocktail nâng cao

– Nguyên tắc vàng của dịch vụ hoàn hảo

– Thuật ngữ Tiếng Anh cơ bản dành cho Bartender 2

Thời gian đào tạo

03 tháng

Thời lượng học

4 buổi/tuần

4 giờ/buổi

Không gian thực hành

Phòng thực hành pha chế

Nhà hàng SHP Gourmet

Gọi để được tư vấn: 1800 5555 52

Đối tượng khóa học

– Những người yêu thích và mong muốn bắt đầu phát triển sự nghiệp theo nghề pha chế thức uống – bartender chuyên nghiệp

– Những người đang làm việc với nghề pha chế rượu – bartender có mong muốn hệ thống và bổ sung những kiến thức cần thiết để phát triển lên vị trí cao hơn

– Đã tốt nghiệp THCS & từ 18 tuổi trở lên

– Đã hoàn tất chứng chỉ Bartender chuyên nghiệp – Level 2 của SHP

Lợi ích khóa học

– Am hiểu sâu sắc về các sản phẩm và dịch vụ quầy bar; các dòng sản phẩm rượu mạnh; vai trò của một người pha chế chuyên nghiệp; có kỹ năng quản trị và lãnh đạo

– Pha chế được các loại cocktail phức tạp và sáng tạo loại cocktail của riêng mình

– Tự tin ứng tuyển các vị trí Giám sát quầy bar đáp ứng được yêu cầu làm việc bài bản, có hiệu quả tại các quầy bar chuyên nghiệp

Trọng tâm chương trình đào tạo

– Kiến thức chuyên sâu về các dòng sản phẩm rượu mạnh

– Kỹ thuật pha chế mới và sáng tạo

– Quản trị quầy bar và kỹ năng lãnh đạo

– Kỹ năng bán hàng

– Thử rượu mạnh

– Nghệ thuật phục vụ quầy bar

– Pha chế cocktail nâng cao

– Xu hướng sản phẩm rượu và thức uống mới

– Thuật ngữ Tiếng Anh cơ bản dành cho Bartender 3

Thời gian đào tạo

03 tháng

Thời lượng học

4 buổi/tuần

4 giờ/buổi

Không gian thực hành

Phòng thực hành pha chế

Nhà hàng SHP Gourmet

Gọi để được tư vấn: 1800 5555 52