BARISTA – Pha Chế Cafe Chuyên Nghiệp

BARISTA – Pha Chế Cafe Chuyên Nghiệp

KHAI GIẢNG: 20/03/2020

BARISTA – Pha Chế Cafe Chuyên Nghiệp

KHAI GIẢNG: 20/03/2020

Đăng ký tư vấn

NHẬN ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

Nội dung khóa học – Barista – Pha chế café chuyên nghiệp

PHẦN 1: LÝ THUYẾT
Bài 1: Vệ sinh an toàn thực phẩm
Bài 2: Kiến thức café từ hạt đến cup. Làm quen với máy café và setup quầy café
Bài 3: Kiến thức café – nguyên lý chiết xuất Espresso. Thực hành nguyên tắc chiết xuất Espresso
Bài 4: Kiến thức về sữa và nguyên tắc đánh sữa. Thực hành café nền Espresso với sữa

PHẦN 2: THỰC HÀNH
Bài 5: Thực hành chiết xuất café – đánh sữa
Bài 6: Latte art 1
Bài 7: Latte art 2
Bài 8: Latte art 3
Bài 9: Công việc và trách nhiệm Barista. Trải nghiệm thực tế
Bài 10: Kiến thức về café Việt Nam. Nguyên lý chiết xuất café Việt Nam và cách pha
Bài 11: Tổng quan về thức uống khác. Bleded drink

PHẦN 3: ÔN TẬP
PHẦN 4: THỰC HÀNH CHUYÊN NGHIỆP & THI

PHẦN 1: LÝ THUYẾT
Bài 1: Vệ sinh an toàn thực phẩm
Bài 2: Kiến thức café từ hạt đến cup. Làm quen với máy café và setup quầy café
Bài 3: Kiến thức café – nguyên lý chiết xuất Espresso. Thực hành nguyên tắc chiết xuất Espresso
Bài 4: Kiến thức về sữa và nguyên tắc đánh sữa. Thực hành café nền Espresso với sữa

PHẦN 2: THỰC HÀNH
Bài 5: Thực hành chiết xuất café – đánh sữa
Bài 6: Latte art 1
Bài 7: Latte art 2
Bài 8: Latte art 3
Bài 9: Công việc và trách nhiệm Barista. Trải nghiệm thực tế
Bài 10: Kiến thức về café Việt Nam. Nguyên lý chiết xuất café Việt Nam và cách pha
Bài 11: Tổng quan về thức uống khác. Bleded drink

PHẦN 3: ÔN TẬP
PHẦN 4: THỰC HÀNH CHUYÊN NGHIỆP & THI

HÌNH ẢNH LỚP HỌC – CƠ SỞ VẬT CHẤT

Chứng nhận – Cam kết

Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ, có giá trị toàn quốc. Được tư vấn giới thiệu việc làm sau khóa học

02

Năm phát triển

550

Học Viên Tốt Nghiệp

99%

Hài lòng về môi trường

100%

Đảm bảo về chất lượng