Bếp Âu – Á Chuyên Nghiệp

Chi tiết khóa học

PHẦN 1: LÝ THUYẾT
Bài 1: Tổng quan văn hóa ẩm thực.
• Vai trò và công việc của người đầu bếp
• Diện mạo cá nhân chuyên nghiệp
• Tác phong làm việc chuyên nghiệp
• Tổ chức nhân sự bếp và tổ chức hành chính
• Sơ đồ bố trí bếp
Bài 2: Giới thiệu và sử dụng trang thiết bị nhà bếp
• An toàn vệ sinh thực phẩm , Tồn trữ thực phẩm
• Các qui tắc trong nhà bếp
• Thực hành các thao tác cơ bản
PHẦN 2: THỰC HÀNH
Bài 3: Thực hành các món nhóm Ăn sáng kiểu Mỹ
Bài 4: Thực hành các món nhóm sốt
Bài 5: Thực hành các món nhóm salad
Bài 6: Thực hành các món nhóm khai vị
Bài 7: Thực hành các món nhóm Bò
Bài 8: Thực hành các món nhóm Gà
Bài 9: Thực hành các món nhóm Cá
Bài 10: Thực hành các món nhóm Hải sản
Bài 11: Thực hành các móm ăn sáng kiểu Việt Nam
Bài 12: Thực hành các móm Âu
Bài 13: Thực hành các móm Việt Nam
Bài 14: Thực hành các móm Nhật

Bài 15: Thực hành các móm Hoa
Bài 16: Thực hành các móm Thái
Bài 17: Thực hành các móm Hàn
Bài 18: Thực hành các móm Fusion
Bài 19: Thực hành các móm Chay
Bài 20: Thực hành các móm tráng miệng
Bài 21: Thực hành trang trí tỉa rau củ
Bài 22: Thực hành các móm Chay
Bài 23: Thực hành các món cầm tay (canapé)
Bài 24 – Bài 28 : Ôn tập thực hành
Bài 29: Xây dựng thực đơn – Quản lý chi phi món ăn
PHẦN 3: ÔN THI VÀ KIỂM TRA

*** Các công thức lớp bếp Âu – Á được cập nhật thường xuyên theo xu thế hiện nay.