Bánh Mì Chuyên Nghiệp (Baking)

Chi tiết khóa học

Bánh Mì Chuyên Nghiệp (Baking)

KHAI GIẢNG: Các lớp hàng tuần

Đăng ký tư vấn

NHẬN ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

Bánh Mì Chuyên Nghiệp (Baking)

PHẦN 1: LÝ THUYẾT

Bài 1: Tổng quan về bánh mì và bánh ngọt.
• Cơ cấu tổ chức bếp bánh
• Cách nhận biết nguyên vật liệu và phân biệt các loại bột mì.
• Qui trình làm bánh và qui trình nhào cán bột.
• Giới thiệu thiết bị và dụng cụ làm bánh.
• Cách sử dụng và vận hành máy móc , lò nướng và các thiết bị làm bánh.
• An toàn vệ sinh thực phẩm

PHẦN 2: THỰC HÀNH

Bài 2: Thực hành – Chocolate Muffin – Bluberry Muffin Thực hành – Baguette Long (Baguette Dài)
– Baguette Shot (Baguette Ngắn)
– Baguette Mini (Baguette nhỏ mini)
Bài 3: Thực hành Dark Rye Bread (Bánh mì Ổ Đen)
Bài 4: Dark Rye Bread Roll & mini
Bài 5: Thực hành Whole meal Bread (Bánh mì ổ ngũ cốc) Whole Meal Bread Roll & Mini
Bài 6: Thực hành Butter Cake – Marble Cake
Bài 7: Thực hành Soft Roll Bread – Hot Dog
Bài 8: Thực hành Raisin Bread – Sugar Bread

PHẦN 3: ÔN THI VÀ KIỂM TRA
NỘI DUNG LỚP LÀM BÁNH MÌ (BAKING)

CÁC CÔNG THỨC LỚP LÀM BÁNH MÌ (BAKING) ĐƯỢC CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN THEO XU THẾ HIỆN NAY.

HÌNH ẢNH LỚP HỌC - CƠ SỞ VẬT CHẤT

Chứng nhận - Cam kết

Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ, có giá trị toàn quốc. Được tư vấn giới thiệu việc làm sau khóa học

02

Năm phát triển

550

Học Viên Tốt Nghiệp

99%

Hài lòng về môi trường

100%

Đảm bảo về chất lượng