Bánh Mì Chuyên Nghiệp (Baking)

Chi tiết khóa học

PHẦN 1: LÝ THUYẾT

Bài 1: Tổng quan về bánh mì và bánh ngọt.
• Cơ cấu tổ chức bếp bánh
• Cách nhận biết nguyên vật liệu và phân biệt các loại bột mì.
• Qui trình làm bánh và qui trình nhào cán bột.
• Giới thiệu thiết bị và dụng cụ làm bánh.
• Cách sử dụng và vận hành máy móc , lò nướng và các thiết bị làm bánh.
• An toàn vệ sinh thực phẩm

PHẦN 2: THỰC HÀNH

Bài 2: Thực hành – Chocolate Muffin – Bluberry Muffin Thực hành – Baguette Long (Baguette Dài)
– Baguette Shot (Baguette Ngắn)
– Baguette Mini (Baguette nhỏ mini)
Bài 3: Thực hành Dark Rye Bread (Bánh mì Ổ Đen)
Bài 4: Dark Rye Bread Roll & mini
Bài 5: Thực hành Whole meal Bread (Bánh mì ổ ngũ cốc) Whole Meal Bread Roll & Mini
Bài 6: Thực hành Butter Cake – Marble Cake
Bài 7: Thực hành Soft Roll Bread – Hot Dog
Bài 8: Thực hành Raisin Bread – Sugar Bread

PHẦN 3: ÔN THI VÀ KIỂM TRA
NỘI DUNG LỚP LÀM BÁNH MÌ (BAKING)

CÁC CÔNG THỨC LỚP LÀM BÁNH MÌ (BAKING) ĐƯỢC CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN THEO XU THẾ HIỆN NAY.