Bánh Âu Chuyên Nghiệp

Chi tiết khóa học

PHẦN 1: LÝ THUYẾT

Bài 1: Tổng quan về bánh mì và bánh ngọt.
• Cơ cấu tổ chức bếp bánh
• Cách nhận biết nguyên vật liệu và phân biệt các loại bột mì.
• Qui trình làm bánh và qui trình nhào cán bột.
• Giới thiệu thiết bị và dụng cụ làm bánh.
• Cách sử dụng và vận hành máy móc , lò nướng và các thiết bị làm bánh.
• An toàn vệ sinh thực phẩm

PHẦN 2: THỰC HÀNH

Bài 2: Thực hành Panacotta – Cream brulee
Bài 3: Thực hành Chocolate tart – Yougurt tart
Bài 4: Thực hành Marble cheese – Newyork cheese Bài 5: Thực hành Cookies butter – Chocolate cookies Bài 6: Thực hành Gato chocolate – Sachertorte
Bài 7: Thực hành Banana cake – Green bean
Bài 8: Thực hành Opera cake – Green tea slide
Bài 9: Thực hành Dark chocolate – White chocolate
Bài 10: Thực hành Chocolate cream – Chocolate truffle Bài 11: Thực hành Tiramisu classic – Tiramisu future
Bài 12: Thực hành Flan – Almond tofu
Bài 13: Thực hành Mango mousse – Passion cheese
Bài 14: Thực hành Cookie macarons – Chocolate brownie Bài 15: Thực hành Choux and éclair – Marshmallow

PHẦN 3: ÔN THI VÀ KIỂM TRA
NỘI DUNG LỚP LÀM BÁNH ÂU (PASTRY)